Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Interakce vazebných míst přirozených a mutovaných nikotinových receptorů s ligandy
Název práce v češtině: Interakce vazebných míst přirozených a mutovaných
nikotinových receptorů s ligandy
Název v anglickém jazyce: Interactions of binding sites of wildtype and mutated
nicotinic receptorswith ligands
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Krůšek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2004
Datum zadání: 03.10.2004
Datum odevzdání elektronické podoby:28.01.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:28.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2010
Oponenti: MUDr. Vladimír Doležal, DrSc.
  prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK