Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Anglicizmy v pořadech českých a ruských rádií
Název práce v češtině: Anglicizmy v pořadech českých a ruských rádií
Název v anglickém jazyce: Anglicisms in Programs of Czech and Russian Commercial Radios
Klíčová slova: Nová slovní zásoba, cizí slova, neologismy, anglicismy, přejímání
Klíčová slova anglicky: New vocabulary, foreign words, neologisms, anglicisms, borrowing
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. et Mgr. Natalie Rajnochová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.06.2010
Datum zadání: 20.09.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.09.2014
Datum a čas obhajoby: 25.01.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK