Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychologická próza Reginy Ezery
Název práce v češtině: Psychologická próza Reginy Ezery
Název v anglickém jazyce: Psychological Prose by Regina Ezera
Klíčová slova: Regīna Ezera, lotyšská literatura, psychologická próza, interpretace literárního díla
Klíčová slova anglicky: Regīna Ezera, Latvian literature, psychological prose, literary interpretation
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.06.2010
Datum zadání: 20.09.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.04.2013
Datum a čas obhajoby: 30.05.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem diplomové práce bude analyzovat žánr psychologické prózy lotyšské spisovatelky Regīny Ezery v kontextu její prozaické tvorby a soudobé lotyšské i evropské literatury. Vedle próz přeložených do češtiny (Léto dlouhé jeden den, 1974, Studna, 1972, O psech a lidech a jiné povídky, 1974) bude věnována pozornost zejména do češtiny dosud nepřeloženým románům a povídkám ze sovětského období a po roce 1990 (zejména próza Podzemní ohně, Zemdegas, 1977 a sbírka povídek Dračí vejce, Pūķa ola, 1995.) Součástí práce bude i překlad některé z povídek této spisovatelky.
Seznam odborné literatury
Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga 2003.
Latviešu literatūras vēsture. 1.– 3. sējums. Rīga 1998–2001.
PAROLEK, R.: Lotyšská literatura. Praha 2000.
BERELIS, G.: Latviešu literatūras vēsture. Rīga 1999.
BERELIS, G. Neēd šo ābolu. Tas ir mākslas darbs. Rīga 2001.
TESAŘOVÁ, J.: Kapitoly z lotyšskej a estónskej literatúry a kultúry. Bratislava 2001.
TABŪNS, B. Regīna Ezera. In Latviešu rakstnieku portreti 70. un 80. gadi. Rīga 1994.
NÜNNING, A. (ed.) Lexikon teorie literatury a kultury. Praha 2006.
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK