Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Strach a úzkost u dětí s koktavostí
Název práce v češtině: Strach a úzkost u dětí s koktavostí
Název v anglickém jazyce: Fear and axiety among children with stuttering
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Blanka Housarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.06.2010
Datum zadání: 11.07.2011
Datum a čas obhajoby: 01.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Lucie Durdilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK