Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Zdravotně postižení ve výkonu trestu odnětí svobody
Název práce v češtině: Zdravotně postižení ve výkonu trestu odnětí svobody
Název v anglickém jazyce: Handicaped people exente of punishment
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Lubomír Bajcura, CSc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.06.2010
Datum zadání: 02.06.2010
Datum a čas obhajoby: 01.06.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK