Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elektrotechnické stavebnice a školní vzdělávání
Název práce v češtině: Elektrotechnické stavebnice a školní vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Electrical kits and school education
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.06.2010
Datum zadání: 31.03.2011
Datum a čas obhajoby: 01.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Ing. Irena Fialová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK