Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Princip hry ve výtvarné výchově
Název práce v češtině: Princip hry ve výtvarné výchově
Název v anglickém jazyce: Principle of the Game in Art Education
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Špičková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.06.2010
Datum zadání: 02.06.2010
Datum a čas obhajoby: 27.05.2010 00:00
Místo konání obhajoby: PedF UK - KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK