Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Analýza a porovnání strukturovaných investičních instrumentů v současné tržní situaci
Název práce v češtině: Analýza a porovnání strukturovaných investičních instrumentů
v současné tržní situaci
Název v anglickém jazyce: Analysis and comparison of structured investment instruments
in current market situation
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Datum a čas obhajoby: 23.06.2010 00:00
Místo konání obhajoby: IES Opletalova
Datum odevzdání elektronické podoby:21.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2010
Oponenti: Mgr. Petra Buzková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK