Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elasticity of taxable income : survey of methods and analysis for Czech Republic
Název práce v češtině: Elasticita zdanitelného příjmu : přehled metod a analýza pro Českou republiku
Název v anglickém jazyce: Elasticity of taxable income : survey of methods and analysis for Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Zápal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Datum a čas obhajoby: 23.06.2010 00:00
Místo konání obhajoby: IES Opletalova
Datum odevzdání elektronické podoby:20.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2010
Oponenti: PhDr. Mgr. Jakub Mikolášek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK