Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zahraniční politika habsburské monarchie za Krymské války
Název práce v češtině: Zahraniční politika habsburské monarchie za Krymské války
Název v anglickém jazyce: The Foreign Policy of the Habsburg Monarchy during the Crimean War
Klíčová slova: Rakousko, Krymská válka, mezinárodní vztahy, 19. století
Klíčová slova anglicky: Austria, Crimean War, international relations, 19. century
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2010
Datum zadání: 14.04.2011
Datum a čas obhajoby: 19.09.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka se ve své práci zaměří na prezentaci a hodnocení vývoje zahraniční politiky habsburské monarchie v průběhu Krymské války v letech 1853/54–1856. Rakousko se v té době snažilo najít jakousi střední cestu mezi agresivní ruskou východní politikou a tlakem západních mocností – Francie a Velké Británie. Na vídeňském ministerstvu zahraničí si uvědomovali, že nemohou jednostranně podporovat ruskou politiku, která by vedla k rozpadu Turecka a přílišnému posílení mocného slovanského souseda. Zároveň nebylo ale možné přiklonit se zcela na stranu Velké Británie a Francie, protože ani jedna z těchto velmocí by nedokázala habsburské monarchii účinně pomoci v případě ruského pozemního útoku a obě velmoci nejevily přílišný zájem ani o podporu rakouských pozic na Balkáně. Opatrná a rozkolísaná politika Vídně v době, kdy se de facto rozpadl starý velmocenský koncert, dlouhodobě do budoucna nepříznivě ovlivnila mezinárodní postavení monarchie, což mělo velmi negativní dopad s ohledem na tlaky, jimž bylo izolované Rakouské císařství vystaveno koncem 50. let (válka v Itálii, ztráta pozic na Apeninském poloostrově) a v 60. letech (válka s Pruskem, mocenské opuštění pozice v Německu a poslední pozice v Itálii).
Seznam odborné literatury
Davis, J. R.: Great Britain, Russia and Germany during the Crimean War. In: Deutsch-russische Beziehungen. Politische wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert. Beiträge der internationalen Konferenz in Prag vom 24.-25. November 2005. Praha 2007. s. 113–131.
Heindl, W., Carl Ferdinand Graf Buol-Schauenstein. Die Grundzüge seiner Politik am Vorabend des Krimkrieges, Diss., Wien 1968.
Kraehe, E. E.: Foreign Policy and the Nationality Problem in the Habsburg Monarchy 1800– 1867. In: Austrian History Yearbook 3/3 (1967) s. 3–36
Lutz, H.: Die Stellung der Habsburger Monarchie in Europa. In: Das Zeitalter Kaiser Franz Joseph. Von der Revolution zur Gründerzeit 1. 1848-1880. Beiträge Schloss Grafenegg 19. 5. - 28.10. 1984. Niederösterreichische Landesausstellung. Wien 1984. s. 309–319.
Rich, N., Why the Crimean War? A Cautionary Tail. Hannover, London 1985.
Schroeder, P. W., Austria, Great Britain, and the Crimean War : The Destruction of the European Concert. Ihtaca 1972.
Schroeder, P. W., Bruck vs. Buol: the dispute over Austrian Eastern Policy 1853–1855. In: The Journal of Modern History 40 (1968), 193–217.
Schroeder, P. W.: A turning point in Austrian policy in the Crimean war: the conferences of March 1854. In: Austrian History Yearbook 4–5 (1968-9), s. 159–202.
Unckel, B., Österreich und der Krimkrieg. Studien zur Politik der Donaumonarchie in den Jahren 1852 bis 1856. Lübeck: Matthiesen 1969.
Wandruszka, A., Urbanitsch, P.: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band 6, Die Habsburgermonarchie im System der internationalen Beziehungen. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1993.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK