Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Židovská menšina v Československu období normalizace
Název práce v češtině: Židovská menšina v Československu období normalizace
Název v anglickém jazyce: Jewish Minority in Post-1968 Czechoslovakia
Klíčová slova: Československo, židé, normalizace
Klíčová slova anglicky: Czechoslovakia, Jews, Post-1968 Era
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.06.2010
Datum zadání: 16.12.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je rekonstruovat život a postavení židovské menšiny v Československuv letech 1968–1989. Práce se zaměřuje na vnější projevy, tzn. realizaci kulturního a náboženského života, vnitřní organizaci komunity, míru účasti příslušníků židovské menšiny na akcích organizovaných orgány židovské reprezentace, a s tím související stupeň kontroly kolektivu i jednotlivců orgány státní moci a jejich zásahy do vnitřních záležitostí komunity.
Seznam odborné literatury
BROD, Toman. Ještě že člověk neví, co ho čeká. Života běh mezi roky 1929–1989. Praha2007.
CRHOVÁ, Marie. Jews under the Communist Regime in Czechoslovakia, in: Kovács,A. (ed.): Jewish Studies Yearbook 2002/2003. Budapest : CEU, s. 281–296.
HEITLINGER, Alena. Ve stínu holocaustu a komunismu. Čeští a slovenští židé po roce1945. Praha 2007.
JELÍNEK, Ješajahu Andrej. Dávidova hviezda pod Tatrami. Židia na Slovenskuv 20. storočí. Praha 2009.
JELÍNEK, Ješajahu Andrej. Židia na Slovensku v 19. a 20. storočí. Bratislava1999–2000.
LENDVAI, Paul. Antisemitismus ohne Juden: Entwicklung und Tendezen in Osteuropa. Wien 1972.
MALÁ, Simona. Kulturní a politická situace Židů v Československu v druhé polovině 60. let, in: Slovenská politologická revue. 2010, roč. 10, č. 2, s. 119–127.
SALNER, Peter. Židovská komunita po roku 1945. Bratislava 2006.
SEDLÁK, Petr. Poté. Postoj a přístup k Židům v českých zemích po druhé světové válce(1945–1947/1953). Brno 2008.
SOUKUPOVÁ, Blanka a POJAR, Miloš. Židovská menšina v Československu v letech1956–1968: od destalinizace k Pražskému jaru. Praha 2011.
SOUKUPOVÁ, Blanka a SALNER, Peter. Židovská menšina v Československu po druhésvětové válce. Od osvobození k nové totalitě. Praha 2009.
SVOBODOVÁ, Jana. Zdroje a projevy antisemitismu v českých zemích 1948–1992. Praha 1994.
VRZGULOVÁ, Monika a SALNER, Peter. Reflexie holokaustu. Bratislava 2010.
ŠMOK, Martin. Každý žid je sionista a každý sionista je špion! Příběh distribuce sociálních podpor. In: Ústav pro studium totalitních režimů [online]. 2012[cit. 2012-07-02]. Dostupné z: http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1104/029-039.pdf
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK