Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osobnost Jindřicha z Isernie z pohledu jeho epistolárních formulářù
Název práce v češtině: Osobnost Jindřicha z Isernie z pohledu jeho epistolárních formulářù
Název v anglickém jazyce: Henricus de Isernia from the view of his epistolar dictamina
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.07.2010
Datum zadání: 30.07.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.09.2010 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2010
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK