Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kolín 1850-1914. Hospodářský a urbanistický vývoj.
Název práce v češtině: Kolín 1850-1914. Hospodářský a urbanistický vývoj.
Název v anglickém jazyce: Kolín 1850-1914. The Economic and Urbanistic development.
Klíčová slova: Kolín, hospodářský, hospodářství, urbanistický, urbanismus, město, města.
Klíčová slova anglicky: Kolín, Economic, economy, urbanictic, urban, urbanism, city, cities.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2010
Datum zadání: 27.04.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 31.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá problematikou městského regionálního centra - Kolína. Práce je založena především na využití nepublikovaných archivních pramenů z fondů Státního okresního archivu Kolín (fondy Archivu města Kolín, Živnostenské rejstříky ad.). Využito bude dobové a soudobé literatury. Práce bude doplněna obrazovou přílohou dokumentující vývoj města. Práce je příspěvkem k dějinám českých měst v 19. a 20. století.
Seznam odborné literatury
JOUZA, L. A KOL., Historie a současnost podnikání na Kolínsku, Pardubice 1999.
HRŮZA, J. - ZAJÍC, J., Vývoj urbanismu I. a II., Praha, 2002, 2007.
ZUBÍKOVÁ, K., Architektura a urbanismus města Kolína 1850-1950, Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2002 - 2004.
KLADIWA, P. A KOL., Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850 - 1914, dva díly, Ostrava, 2007, 2009.
Zrod velkoměsta, Praha 2002.
JAKUBEC, I. – JINDRA, Z. A KOL., Dějiny hospodářství českých zemí: od počátku industrializace do konce habsburské monarchie, Praha 2006.
MATOUŠEK, V., Čechy krásné, Čechy mé: Proměnykrajiny Čech v době industriální,Praha 2010.
PEŠEK, J., Od aglomerace k velkoměstu: Praha a středoevropské metropole 1850-1920, Praha 1999.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK