Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Působení národních obranářských organizací na jindřichohradecku na přelomu 19. a 20. století
Název práce v češtině: Působení národních obranářských organizací na jindřichohradecku na přelomu 19. a 20. století
Název v anglickém jazyce: Operation of national conservation organizations from 19th and 20th century in Jindřichův Hradec and around
Klíčová slova: Národní obranné organizace, Ústřední matice školská, Národní jednota Pošumavská, Jindřichohradecko, Přelom 19. a 20. století
Klíčová slova anglicky: National defense organizations, Central School Foundation, National Association Pošumavská, Jindřichův Hradec and surroundings, the turn of 19th and 20th century
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2010
Datum zadání: 01.06.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zmapování činnosti Ústřední matice školské a Národní jednoty pošumavské na jindřichohradecku. Těžiště práce v působení těchto organizací v oblasti školství- způsoby podpory a financování škol, podporování školních akcíOkrajově- podpora českých menšin v okrese Jindřichův HradecHlavní prameny ve fondech obou organizací ve státním okresním archívu v Jindřichově Hradci, dále pak dobový tisk.
Seznam odborné literatury
BĚLOHRÁDEK, František. Školství menšinové a ústřední matice školská. In: Česká politika. Díl V. Kulturní, zvláště školské úkoly české politiky. Red: Zd.V. Tobolka. Praha, 1913. s. 335–433.
BROŽOVÁ, Věra – MOCNÁ, Dagmar. Popelka a Arnošt Biliánovi: „Obětinou v duši jinou“. In: Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Praha, 2001. s. 216–225.
CIBULKA, Pavel. Český klub na říšské radě (1879-1887). In: ČČH, č.92, 1994, s. 45–61.
Československá vlastivěda. díl X. Osvěta. red.Otakar Kádner, Praha 1931. 649s.
FRANKL, Michal. „Emancipace od židů“ Český antisemitismus na konci 19.století, Praha 2007. 403s.
Historický lexikon obcí České Republiky 1869-2005. Díl II. Český statistický úřad. Ed. RŮŽKOVÁ, Jiřina – ŠKRÁBAL, Josef. Praha, 2006. 624s.
HLAVAČKA, Milan. Národní kolek na Moravě. In: Historik na Moravě. Brno, 2009. s. 489-502.
KÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. Díl 3. Vývoj teorií pedagogických od konce století osmnáctého. Sv. 3, Praha, 1923. 268s.
KOŘALKA, Jiří. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815–1914, Praha 1996. 354s.
KŘEN, Jan. Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780–1918. Praha, 1990. 508s.
KYOGOKU, Toshiaki. Národní agitace a obecné školství na Moravě na přelomu 19. a 20. století. Boj o české dítě. In: Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v Habsburské monarchii 1867-1918. Ed. Binder Harald – Křivohlavá Barbora – Velek Luboš. s 563578.
KYOGOKU, Toshiaki. Vývoj obecného školství na Moravě v 70. letech 19. století: k problematice tzv. „germanizace“ za německo – liberální vlády. In: ČMM, 2001, č.2, s. 433451.
MALÍŘ, Jiří. Druhé moravské vyrovnání z roku 1914. In: Moravské vyrovnání z roku 1905. Ed. Fasora Lukáš – Hanuš Jiří – Malíř Jiří, 2005. s. 87–102.
MĚCHÝŘ, Jan. České národní menšinové školství v Čechách 1867–1914. In: Sborník k problematice multietnicity. České země jako multietnická společnost: Češi, Němci a Židé ve společenském životě českých zemí 18481918. Ed. Zdeněk Kárník. s. 67-84.
NOVOTNÝ, Jiří. „Slovo Osudné.“ Eduard Grégr o stavu české společnosti na počátku osmdesátých let 19. století. In: Bratři Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století. Ed. Vošáhlíková Pavla a Řepa Milan., Praha 1997. s 55–61.
PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl III. Praha, 1951. 631s.
REICHRT, Ivo. Královédvorská bartolomějská noc 1885, in: ČČH č. 100, 2002. s. 555–577.
ŘEHÁČEK, Karel. Národní jednota pošumavská (1884-1951). In: České národní aktivity v pohraničních oblastech první Československé republiky. Olomouc, 2003. s. 221244.
SRB, Adolf. Šedesát let politického zápasu o práva národa českého 184 –1908, Praha 1908. 323s.
ŠAFRÁNEK, Jan. Školy české- obraz jejich vývoje a osudů. II. svazek 1848–1913. Praha, 1918. 447s.
ŠPIRITOVÁ, Alexandra. Ústřední matice školská v letech 1880­1919. In: Paginae historiae: sborník Národního archivu. Roč. 1, 1993. s. 178 - 195.
TOBOLKA, Zdeněk Václav. Politické dějiny československého národa od roku 1848 až do dnešní doby, III. díl 18791914. I. část. Praha, 1934. 357s.
URBAN, Otto. Česká společnost 1848–1918. Praha, 1982. 690s.
VONDRÁČEK, Karel. 1884–1934 - 50 let Národní jednoty pošumavské. Praha, 1934. 549s.
ZAHRA, Tara. Kidnapped souls: National indiference and the battle for children in the bohemian lands, 1900-1948. 1st printing. New York: Cornell University Press, 2008. 279s.
ZAHRA, Tara. Reclaiming children for the nation: Germanization, nation ascription, and democracy in the bohemian lands, 1900-1945. In: Central European History, 2004, roč. 37, č.4, s. 501543.
ZAHRA, Tara. The battle for children: Lex Perek, national classification, and democracy in bohemian lands 19001938. In: Moravské vyrovnání z roku 1905. Ed. Fasora Lukáš – Hanuš Jiří – Malíř Jiří, 2005. s. 129–143.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK