Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Czech pharmaceutical industry : Do specific features of the relevant market provide sufficient incentives for an effective informal regulation?
Název práce v češtině: Český farmaceutický průmysl : Poskytují specifické rysy
relevantního trhu dostatečné stimuly pro efektivní neformální regulaci?
Název v anglickém jazyce: The Czech pharmaceutical industry : Do specific features of the
relevant market provide sufficient
incentives for an effective informal regulation?
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Streblov
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Datum a čas obhajoby: 14.06.2010 00:00
Místo konání obhajoby: IES Opletalova
Datum odevzdání elektronické podoby:10.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2010
Oponenti: PhDr. Kamila Fialová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK