Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fish wars : dynamic externality in fishing
Název práce v češtině: Dynamická externalita při rybolovu
Název v anglickém jazyce: Fish wars : dynamic externality in fishing
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Datum a čas obhajoby: 15.06.2010 00:00
Místo konání obhajoby: IES Opletalova
Datum odevzdání elektronické podoby:28.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2010
Oponenti: prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK