Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj úvěrů soukromého sektoru v České republice
Název práce v češtině: Vývoj úvěrů soukromého sektoru v České republice
Název v anglickém jazyce: Development of bank loans for private sector in Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jakub Seidler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Datum a čas obhajoby: 15.06.2010 00:00
Místo konání obhajoby: IES Opletalova
Datum odevzdání elektronické podoby:28.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2010
Oponenti: prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK