Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vztah mezi evropskou soutěžní politikou ve smyslu antitrust a národními soutěžními úřady
Název práce v češtině: Vztah mezi evropskou soutěžní politikou ve smyslu antitrust
a národními soutěžními úřady
Název v anglickém jazyce: The relationship between the European antitrust policy
and national competition authorities
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Streblov
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Datum a čas obhajoby: 14.06.2010 00:00
Místo konání obhajoby: IES Opletalova
Datum odevzdání elektronické podoby:28.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2010
Oponenti: Ing. Zdeněk Hrubý, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK