Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální výchova v České republice a Velké Británii : porovnání přístupů
Název práce v češtině: Mediální výchova v České republice a Velké Británii : porovnání přístupů
Název v anglickém jazyce: Media education in the Czech Republic and The United Kingdom
: a comparation of the approaches
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radim Wolák
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2010
Datum zadání: 21.05.2010
Datum a čas obhajoby: 24.06.2010 00:00
Místo konání obhajoby: IKSŽ Smetanovo nábř.
Datum odevzdání elektronické podoby:21.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2010
Oponenti: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK