Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
O pojmu rozumění v novější hermeneutické filosofii
Název práce v češtině: O pojmu rozumění v novější hermeneutické filosofii
Název v anglickém jazyce: The concept of understanding in new hermeneutics
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Martin Ritter, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2010
Datum zadání: 31.05.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 09.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Pavel Kouba
 
 
 
Předběžná náplň práce
��@*@#
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK