Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální obraz Film Festivalu Zlín
Název práce v češtině: Mediální obraz Film Festivalu Zlín
Název v anglickém jazyce: Media picture of the Film Festival Zlin
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2010
Datum zadání: 21.05.2010
Datum a čas obhajoby: 24.06.2010 00:00
Místo konání obhajoby: IKSŽ Smetanovo nábř.
Datum odevzdání elektronické podoby:26.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2010
Oponenti: Mgr. Šimon Dominik
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK