Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Špecifické postavenie obrazového spravodajstva v tlači ; v širšom kontexte novinárskej profesie zo zameraním na genderovú a štatútovo mocenskú dimenziu a profesné sebapoňatie
Název práce v jazyce práce (slovenština): Špecifické postavenie obrazového spravodajstva v tlači ; v širšom kontexte novinárskej profesie zo zameraním na genderovú a štatútovo mocenskú dimenziu a profesné sebapoňatie
Název práce v češtině: Specifické postavení obrazového zpravodajství v tisku : v širším kontextu
novinářské profese ze zaměřením na genderovou a statutově
mocenskou dimenzi a profesní sebepojetí
Název v anglickém jazyce: Specific role of photojounalism in print media : in the wider context of a jounalistic career focusing on dimensions of gender, power, status and eelf-examination
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Datum a čas obhajoby: 24.06.2010 00:00
Místo konání obhajoby: IKSŽ Smetanovo nábř.
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2010
Oponenti: PhDr. Mgr. Alena Lábová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK