Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pracovní zátěž u manažerů: percepce a hodnocení
Název práce v češtině: Pracovní zátěž u manažerů: percepce a hodnocení
Název v anglickém jazyce: Work load by managers: perception and evaluation
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Štikar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.05.2010
Datum zadání: 28.05.2010
Datum a čas obhajoby: 18.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Ivan Slaměník, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK