Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rostliny z čeledi hluchavkovitých - obsahové látky a využití ve výuce
Název práce v češtině: Rostliny z čeledi hluchavkovitých - obsahové látky a využití ve výuce
Název v anglickém jazyce: Plants of Lamiaceae family - substances and usage in education
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.03.2010
Datum zadání: 21.03.2010
Datum a čas obhajoby: 31.05.2010 12:00
Místo konání obhajoby: PedF UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Mgr. Eva Vítová, DiS.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK