Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Certifikace lektorů vzdělávání dospělých
Název práce v češtině: Certifikace lektorů vzdělávání dospělých
Název v anglickém jazyce: Lecturer's certification of adults education
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.05.2010
Datum zadání: 27.05.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 18.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK