Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elektrochemické generování hydridu telluru pro potřeby AAS
Název práce v češtině: Elektrochemické generování hydridu telluru pro potřeby AAS
Název v anglickém jazyce: Electrochemical generation of tellurium hydride for AAS
Klíčová slova: Tellur, elektrochemické generování hydridů, optimalizace, stanovení, atomová absorpční spektrometrie, křemenný atomizátor, elektrolytická cela, kyslík
Klíčová slova anglicky: Tellurium, electrochemical hydride generation, optimization, determination, Atomic Absorption Spectrometry, quartz tube atomizer, electrolytic cell, oxygen
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.05.2010
Datum zadání: 27.05.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2012
Oponenti: RNDr. Václav Červený, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK