Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Znalost pomístních jmen v Rožmitále pod Třemšínem - současný stav
Název práce v češtině: Znalost pomístních jmen v Rožmitále pod Třemšínem - současný stav
Název v anglickém jazyce: Knowledge of minor place-names in Rožmitál pod Třemšínem - current status
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.06.2009
Datum zadání: 26.06.2009
Datum a čas obhajoby: 27.05.2010 00:00
Místo konání obhajoby: katedra českého jazyka
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK