Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vlastnictví bytů
Název práce v češtině: Vlastnictví bytů
Název v anglickém jazyce: Ownership of flats
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.05.2010
Datum zadání: 07.05.2010
Datum a čas obhajoby: 26.05.2010 10:00
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2010
Oponenti: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK