Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ozvěna M. Unamuna v El tragaluz A. Buera Valleja na pozadí existenciálního myšlení
Název práce v češtině: Ozvěna M. Unamuna v El tragaluz A. Buera Valleja na pozadí existenciálního myšlení
Název v anglickém jazyce: Unamuno´s resonances by A. Buero Vallejo´s El tragaluz: the existentialist background
Klíčová slova: Unamuno, Buero Vallejo, existencialismus, El tragaluz, Niebla
Klíčová slova anglicky: Unamuno, Buero Vallejo, existentialism, El tragaluz, Niebla
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.05.2010
Datum zadání: 27.07.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.08.2011
Datum a čas obhajoby: 07.09.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Lukáš Mathé
 
 
 
Zásady pro vypracování
Záměrem této práce je postihnout společná témata dvou významných španělských spisovatelů Miguela de Unamuna a Antonia Buera Valleja, které spojovaly otázky ohledně lidského bytí. První z nich žil v letech 1864-1936 a bývá často označován za autora preexistencialismu, druhý byl autorem výrazně mladším, narozeným v roce 1916, kterého velmi ovlivnilo období španělské občanské války, a jehož zasáhla vlna existenciálního myšlení, objevující se po první světové válce.
Pro svou práci jsem zvolila dvě konkrétní díla, Unamunův román Mlha a Buerovu divadelní hru Světlík. První část se zaobírá výkladem základních pojmů důležitých pro oba autory, poté jsou vyloženy základní myšlenky světového existencialismu. Tyto existenciální problémy se pak snažím aplikovat na daná díla během rozboru jejich dějové linie.
V závěrečné části se věnuji úvahám o životě, které oba spisovatele spojují.
Seznam odborné literatury
ABELLÁN, José Luis. Buero Vallejo: el teatro como modo de conocimiento. In Antonio Buero Vallejo : Literatura y Filosofía : homenaje de la Universidad Complutense al dramaturgo en su 80 aniversario. Madrid : Editoria Complutense, 1998. ISBN 84-89784-34-5.
BAKER, Armand F. Unamuno and the Religion of Uncertainty. Hispanic Review, 1990, roč. 58, č. 1, s. 37-56.
BLANCO, Manuel. La voluntad de vivir y sobrevivir en Miguel de Unamuno. Castilla : ABL Editor, 1994. ISBN 84-88485-15-8.
BUERO VALLEJO, Antonio. El Concierto de San Ovidio ; El tragaluz. Madrid : Castalia, 2003. ISBN 84-7039-059-7.
BUERO VALLEJO, Antonio. La tragedia. In El teatro: enciclopedia del arte escénico. Barcelona: Editorial Noguer, S.A., 1958.
BUERO VALLEJO, Antonio. Obra completa, sv. II. Madrid : Espasa-Calpe, 1994. ISBN 84-239-5077-8.
BUERO VALLEJO, Antonio: Teatro español actual. Madrid : Fundación Juan March, 1977.
COLLADO, J.A. Kierkegaard y Unamuno. Madrid: Gredos, 1962.
CRIADO MIGUEL, Isabel. Las novelas de Miguel de Unamuno : Estudio formal y crítico. Salamanca : Univ. de Salamanca, 1986. ISBN 84-7481-424-3.
Doménech, Ricardo. Buero Vallejo y el camino de la tragedia española. In Antonio Buero Vallejo : Literatura y Filosofía : homenaje de la Universidad Complutense al dramaturgo en su 80 aniversario. Madrid : Editoria Complutense, 1998. ISBN 84-89784-34-5.
DOMÉNECH, Ricardo. El teatro de Buero Vallejo : Una meditación española. Madrid: Gredos, 1993. ISBN 84-249-0525-3.
DOMÉNECH, Ricardo. El teatro de Buero Vallejo : una meditación española. Madrid: Gredos, 1993. ISBN 84-249-0525-3.
DOMÉNECH, Ricardo. Úvod k Buero Vallejo, Antonio. El Concierto de San Ovidio ; El tragaluz. Vyd. 3. Madrid: Castalia, 1971. ISBN 84-7039-059-7.
DULSEY, Bernard. Entrevista a Buero Vallejo. The Modern Language Journal, 1966, roč. 50, č. 3, s. 145-156.
FASEL, Oscar A. Observations on Unamuno and Kierkegaard. Hispania, 1955, roč. 38, č. 4, s. 443-450.
GARCÍA LORENZO, L.; PACO DE, M.; SALVAT I FERRÉ, R. Antonio Buero Vallejo : premio de literatura en lengua castellana "Miguel de Cervantes" 1986. Barcelona : Anthropos, 1987. ISBN 84-7658-041-X.
GENETTE, Gérard. Fikce a vyprávění. Brno; Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2007. ISBN 978-80-85778-56-4.
HALSEY, Martha T. Buero Vallejo and the Significance of Hope. Hispania, 1968, roč. 51, č. 1, s. 57-66.
HALSEY, Martha T. Buero. Light“ and „Darkness“ as Dramatic Symbols in Two Tragedies of Buero Vallejo. Hispania, 1967, roč. 50, č. 1, s. 63-68.
HORÁK, Petr. Úvodní studie k: Svět Blaise Pascala. Vyšehrad. Praha 1985.
HOUSE WEBBER, Ruth. Kierkegaard and the Elaboration of Unamuno's Niebla. Hispanic Review, 1964, roč. 32, č. 2, s. 118-134.
JURADO DOMÍNGUEZ, Purificación. Análisis de En la ardiente oscuridad de Antonio Buero Vallejo. Revista Digital de Investigación y Educación [online]. 2004, č.9 [cit. 2011-05-05]. Dostupné z WWW: < http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_sevilla/archivos/revistaense/n9/ANTONI.PDF>
KOUBA, Pavel. Nietzsche : Filosofická interpretace. Praha : OIKOYMENH, 2006. ISBN 80-7298-191-9.
KRONIK, John W. Buero Vallejo's El tragaluz and Man's Existence in History. Hispanic Review, 1973, roč. 41, č. 2, s. 371-396.
MARÍAS, Julián. Miguel de Unamuno. Madrid : Espasa-Calpe, 1971.
MENDOZA PORTALES, Lisette. Miguel de Unamuno El filósofo. La Habana : Edit. de Ciencias Sociales, 1988.
MORRÓN-ARROYO, Ciriaco. Niebla en la evolución temática de Unamuno. MLN, 1966, roč. 81, č. 2, s. 143-158.
NOVOZÁMSKÁ, Jana. Existoval existencialismus?. Praha : Filosofia, 1998. ISBN 80-7007-108-7.
O´CONNOR, Patricia W. Censorship in the Contemporary Spanish Theater and Antonio Buero Vallejo. Hispania, 1969, roč. 52, č. 2, s. 282-288.
OLŠOVSKÝ, Jiří. Kierkegaard - niternost a existence : úvod do Kierkegaardova myšlení. Praha: Akropolis, 2005. ISBN 80-86903-08-7.
PACO, Mariano de. „Buero será su obra ...“. In Antonio Buero Vallejo: dramaturgo universal. Cajamurcia : 2001, s. 149-164. ISBN 84-95726-04-1
PAJÓN MECLOY, Enrique. Buero Vallejo o la filosofía que vendrá. In Antonio Buero Vallejo: dramaturgo universal. Cajamurcia : 2001, s. 165-186. ISBN 84-95726-04-1
SÁNCHEZ BARBUDO, Antonio. La formación del pensamiento de Unamuno. Una experiencia decisiva: La crisis de 1897. Hispanic Review, 1950, roč. 18, č. 3, s. 218-243.
SOBOTKA, Milan. Jaspers v roce 1931. Předmluva k: JASPERS, Karl. Duchovní situace doby. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1646-1
ŠRÁMEK, Jiří. Dějiny francouzské literatury v kostce. Olomouc : Votobia, 1997. ISBN 80-7198-240-7.
UNAMUNO, Miguel de. Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos. Madrid: Alianza Editorial, 2000. ISBN 84-206-3324-0.
UNAMUNO, Miguel de. Niebla. Madrid : Cátedra, 2009. ISBN 978-84-376-0347-6.
UNAMUNO, Miguel de. Una entrevista con Augusto Pérez. La Nación, 15.7.1923 Buenos Aires. Otištěno v UNAMUNO, Miguel de. Niebla. Madrid : Cátedra, 2009. ISBN 978-84-376-0347-6.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK