Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Předpověď počasí jako komunikát. Informační hodnota a manipulativní strategie
Název práce v češtině: Předpověď počasí jako komunikát. Informační hodnota a manipulativní strategie
Název v anglickém jazyce: Weather forecast as communication. Information value and manipulating strategy
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.02.2009
Datum zadání: 23.02.2009
Datum a čas obhajoby: 26.05.2010 00:00
Místo konání obhajoby: katedra českého jazyka
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK