Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problémy současné společnosti ve filmech Kurosawy Kijošiho
Název práce v češtině: Problémy současné společnosti ve filmech Kurosawy Kijošiho
Název v anglickém jazyce: The Problems of Contemporary Society in Movies of Kurosawa Kiyoshi
Klíčová slova: Kurosawa Kijoši, současný japonský film, japonský hororový film, filmový žánr, společenské problémy, ztráta identity, odcizení, neschopnost komunikace, osamělost, apokalyptické konce.
Klíčová slova anglicky: Kurosawa Kiyoshi, contemporary Japanese film, Japanese horror film, film genre, social problems, loss of identity, alienation, solitude, inability to communicate, apocalyptic endings.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.05.2010
Datum zadání: 19.07.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Michael Weber, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka se ve své práci zaměří na filmovou tvorbu japonského režiséra Kurosawy Kijošiho (nar. 1946). Zaměří se hlavně na jeho divácky a festivalově nejúspěšnější filmy od poloviny devadesátých let 20. století. V těchto filmech se Kurosawa zabývá převážně problémy současné společnosti, problematikou jedince, jeho vykořeněnosti, hledání identity, neschopností komunikace atd. Diplomantka se nejprve soustředí na autorovy životní osudy a stručně představí jeho tvorbu. Na příkladech několika filmů z různých žánrů demonstruje, jakých metod a prostředků ve svých dílech Kurosawa užívá při zobrazování zmíněných společenských a obecně lidských problémů.
Seznam odborné literatury
Mes, Tom; Sharp, Jasper.The Midnight Eye guide to new Japanese film. Berkeley: Stone Bridge Press, 2005.
McRoy, Jay. Nightmare Japan: Contemporary Japanese Horror Cinema. Amsterdam: Rodopi, 2008.
Iles, Timothy. The Crisis of Identity in Contemporary Japanese Film: personal, cultural, national. Leiden: Brille, 2008.
Desjardins, Chris. Outlaw Masters of Japanese Film. New York: I.B. Tauris, 2005.
Balmain, Colette. Introduction to Japanese Horror Films, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008.
Monaco, James. Jak číst film: Svět filmů, médií a multimédií, Praha: Albatros plus, 2004.
Shilling, James. Contemporary Japanese Film, Boston: Weatherhill, 1999.
Bordwell, David; Thompson, Kristin. Film Art: An Introduction, New York: McGraw-Hill, 2008.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK