Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání vývoje německé a sovětské části rozděleného Polska od roku 1939 do roku 1941
Název práce v češtině: Srovnání vývoje německé a sovětské části rozděleného Polska
od roku 1939 do roku 1941
Název v anglickém jazyce: Comparison of German and Soviet part of divided Poland from 1939 till 1941
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Datum a čas obhajoby: 16.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2010
Oponenti: doc. PhDr. Dagmar Moravcová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK