Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vplyv inspiračného trenažéra a posturálneho zaťaženia na aktivitu dýchacích svalov
Název práce v jazyce práce (slovenština): Vplyv inspiračného trenažéra a posturálneho zaťaženia na aktivitu dýchacích svalov
Název práce v češtině: Vliv inspiračního trenažéra a posturálního zatížení na aktivitu dýchacích svalů
Název v anglickém jazyce: The effect of incentive spirometry and postural loading on activity ofvrespiratory muscles
Klíčová slova: inspiračný trenažér, respiračné svaly, posturálne zaťaženie, dychovo-posturálna funkcia, elektromyografia
Klíčová slova anglicky: incentive spirometer, respiratory muscles, postural lability, respiratory-postural function, electromyography
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michal Truc
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2010
Datum zadání: 25.05.2010
Datum a čas obhajoby: 31.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2010
Oponenti: Mgr. Júlia Demeková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK