Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv aplikace botulotoxinu na nadměrné svalové napětí a funkční schopnosti pacienta
Název práce v češtině: Vliv aplikace botulotoxinu na nadměrné svalové napětí a funkční schopnosti
pacienta
Název v anglickém jazyce: Effect of Botulinum toxin on muscular hyperactivity and motor performance of the
patients
Klíčová slova: botulotoxin A, spasticita, GMFM, WeeFIM
Klíčová slova anglicky: botulinum toxin A, spasticity, GMFM, WeeFIM
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: MUDr. Josef Kraus, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2010
Datum zadání: 25.05.2010
Datum a čas obhajoby: 02.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2010
Oponenti: Mgr. Jana Syslová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK