Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využitie elektrotaktilnej stimulácie jazyka pre rehabilitáciu pacientov s poruchou stability
Název práce v jazyce práce (slovenština): Využitie elektrotaktilnej stimulácie jazyka pre rehabilitáciu pacientov s poruchou stability
Název práce v češtině: Využití elektrotaktilní stimulace jazyka při rehabilitaci pacientů s poruchou stability
Název v anglickém jazyce: The application of electro tactile stimulation of tongue for rehabilitation in patients with balance disorders
Klíčová slova: Posturálna kontrola, poruchy stability, cerebelárna ataxia, biofeedback, elektrotaktilná stimulácia jazyka
Klíčová slova anglicky: Postural control, balance disorders, cerebellar ataxia, biofeedback, electrotactile stimulation of tongue
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2010
Datum zadání: 25.05.2010
Datum a čas obhajoby: 01.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:01.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2010
Oponenti: MUDr. Jaroslava Paulasová - Schwabová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK