Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Muslimská rodina v Afghánistánu
Název práce v češtině: Muslimská rodina v Afghánistánu
Název v anglickém jazyce: Muslim Family in Afghánistán
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Markéta Dvořáková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.05.2010
Datum zadání: 25.05.2010
Datum a čas obhajoby: 24.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Zuzana Kubišová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK