Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metodické postupy v modelech relativní chronologie Plútarchových Paralelních životopisů
Název práce v češtině: Metodické postupy v modelech relativní chronologie Plútarchových Paralelních životopisů
Název v anglickém jazyce: Methodical Approaches to the Analysis of the Relative Chronology of Plutarch's Parallel Lives
Klíčová slova: Plútarchos, Paralelní životopisy, relativní chronologie
Klíčová slova anglicky: Plutarch, Parallel Lives, relative chronology
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2010
Datum zadání: 25.05.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Filip Horáček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK