Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Daně a daňové zatížení ČR - srovnání se zeměmi EU
Název práce v češtině: Daně a daňové zatížení ČR - srovnání se zeměmi EU
Název v anglickém jazyce: Taxi and tax burden of the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.05.2010
Datum zadání: 25.05.2010
Datum a čas obhajoby: 24.05.2010 00:00
Místo konání obhajoby: KOVF
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK