Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Král cizinec, král diplomat či poslední rytíř a koruna rytířstva?
Název práce v češtině: Král cizinec, král diplomat či poslední rytíř a koruna rytířstva?
Název v anglickém jazyce: King the stranger, king the diplomat or the last
knight and the head of knights?
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Anna Stejskalová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.05.2010
Datum zadání: 14.04.2011
Datum a čas obhajoby: 25.05.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Drahoslava Pechová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK