Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fantaskní motivy v próze s dětským hrdinou u Ivy Procházkové
Název práce v češtině: Fantaskní motivy v próze s dětským hrdinou u Ivy Procházkové
Název v anglickém jazyce: Fantastic motives in prose with children´s hero by Iva Procházková
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.05.2010
Datum zadání: 14.04.2011
Datum a čas obhajoby: 25.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK