Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Německá strana Zelených, později strana Svaz 90/Zelení a její programový vývoj
Název práce v češtině: Německá strana Zelených, později strana Svaz 90/Zelení a její programový vývoj
Název v anglickém jazyce: The German Greens, later Alliance '90/The
Greens and their programmatic progression
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.05.2010
Datum zadání: 25.05.2010
Datum a čas obhajoby: 24.05.2010 00:00
Místo konání obhajoby: KOVF
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK