Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Židovská otázka jako téma české literatury
Název práce v češtině: Židovská otázka jako téma české literatury
Název v anglickém jazyce: Jewish Question as a Theme of Czech Literature
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Anna Stejskalová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.05.2010
Datum zadání: 14.04.2011
Datum a čas obhajoby: 24.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Drahoslava Pechová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK