Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj českého obranného průmyslu a jeho postavení na Evropském trhu s obranným materiálem
Název práce v češtině: Vývoj českého obranného průmyslu
a jeho postavení na Evropském trhu s obranným materiálem
Název v anglickém jazyce: Development of Czech defence industry
and its position on European Defence Equipment Market
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Datum a čas obhajoby: 22.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2010
Oponenti: Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK