Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Relaunch zavedené značky na příkladu Benzina plus v roce 2008
Název práce v češtině: Relaunch zavedené značky na příkladu Benzina plus v roce 2008
Název v anglickém jazyce: Relaunch of established brand shown on an example of Benzina in the year 2008
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Daniel Köppl
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Datum a čas obhajoby: 15.06.2010 00:00
Místo konání obhajoby: IKSŽ Smetanovo nábř.
Datum odevzdání elektronické podoby:16.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2010
Oponenti: Ing. Ladislav Kopecký
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK