Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Značka Baťa v reklamě v letech 1920-1925
Název práce v češtině: Značka Baťa v reklamě v letech 1920-1925
Název v anglickém jazyce: Baťa brand in commercials 1920-1925
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Ing. Ladislav Kopecký
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Datum a čas obhajoby: 14.06.2010 00:00
Místo konání obhajoby: IKSŽ Smetanovo nábř.
Datum odevzdání elektronické podoby:16.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2010
Oponenti: Mgr. Daniel Köppl
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK