Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Politický marketing ODS a ČSSD ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 : komparativní studie
Název práce v češtině: Politický marketing ODS a ČSSD ve volbách do Evropského
parlamentu v roce 2009 : komparativní studie
Název v anglickém jazyce: The political marketing of the Civil Democratic Party and
the Czech Social Democratic Party in the 2009 European
Parliament elections : the comparative study
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Dolanský
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Datum a čas obhajoby: 14.06.2010 00:00
Místo konání obhajoby: IKSŽ Smetanovo nábř.
Datum odevzdání elektronické podoby:16.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2010
Oponenti: doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK