Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dějiny korejské kinematografie v kontextu světové kinematografie
Název práce v češtině: Dějiny korejské kinematografie v kontextu světové kinematografie
Název v anglickém jazyce: The History of Korean Cinematography in the Context of World Cinematography
Klíčová slova: Korea, film, kinematografie, dějiny
Klíčová slova anglicky: Korea, movie, cinematography, history
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav Dálného východu (21-UDV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Blanka Ferklová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.05.2010
Datum zadání: 24.05.2010
Datum a čas obhajoby: 05.06.2012 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:24.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se ve své práci bude zabývat vznikem a vývojem korejského filmu, od počátku do současnosti, přičemž vývojové stupně a tendence budou prezentovány na příkladech konkrétních korejských filmů, jež budou v práci analyzovány. Historie korejského filmu bude zasazena do kontextu kinematografie světové a hlavních vývojových tendencí, které budou rovněž analyzovány na příkladech konkrétních filmových děl. Práce bude vycházet z dostupných pramenů, předpokládá rozsáhlou výzkumnou práci zejména archivů a databází starších korejských filmů z první poloviny 20. století, stejně jako korejských filmů z doby moderní., pro srovnávací účely se předpokládá i rozsáhlá práce s archivy starších filmů světových.
Seznam odborné literatury
호현찬:한국 영화100년(Ho Hjon-čchan – 100 let korejského filmu), Soul,문학사상사(Munhaksasangsa), 2003.
Kim Mee-hyun: Korean Cinema from Origins to Renaissance, Soul, CommunicationBooks, 2006.
Lee ,Young-il, Choe, Young-chol: The History of Korean Cinema, Soul, Jimoondang International, 1998.
Gateward , Frances Gateward: Seoul Searching: Culture and Identity in Contemporary Korean Cinema (Suny Series, Horizons of Cinema), Albany, State University of New York Press, 2007.
Płażewski, Jerzy: Dějiny filmu 1895-2005, Praha, Academia, 2009.
Thompsonová, Kristin, Bordwell, David: Dějiny filmu: přehled světové kinematografie, Praha, NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2007.
Bordwell, David : Planet Hong Kong: popular cinema and the art of entertainment, Londýn, Harvard University Press, 2000.
Shin, Chi-Yun, Stringer, Julian: New Korean cinema, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2005.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK