Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Implementace podpory zdraví do ŠVP se zaměřením na výživu a stravování
Název práce v češtině: Implementace podpory zdraví do ŠVP se zaměřením na výživu a stravování
Název v anglickém jazyce: Implementation of the educational programme with the aim on the nutrition
and the food served in these facilities
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.05.2010
Datum zadání: 23.11.2010
Datum a čas obhajoby: 31.05.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK