Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Demographic Security of Developed Countries
Název práce v češtině: Demografická bezpečnost rozvinutých zemí
Název v anglickém jazyce: Demographic Security of Developed Countries
Klíčová slova: demografie, bezpečnost, policymaking
Klíčová slova anglicky: demography, security, policymaking
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.05.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Datum a čas obhajoby: 01.02.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2011
Oponenti: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se nabízí ucelený systémový pohled na problém demografickou bezpečnost.. Hlavním cílem je
vytvořit rámec, pomocí něhož by bylo možné evaluovat míru rizika vyplývající z populační struktury
a demografických změn pro vyspělé státy. V práci jsou postupně identifikovány klíčové proměnné pro
demorafickou bezpečnost, načrtnuty jejich vzájemné relace a navrhnut způsob operacionalizace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis offers comprehensive systemic view on the problem of demographic security. The main
objective is to create framework enabling the risk assessment of population composition and
demographic changes of developed countries. The key variables are identified step by step in the thesis,
their relations are drafted out and the methods of operationalization suggested.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK