Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klimatické změny ve výuce zeměpisu
Název práce v češtině: Klimatické změny ve výuce zeměpisu
Název v anglickém jazyce: Climate change in the teaching of geography
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.05.2010
Datum zadání: 27.07.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:18.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2011
Oponenti: Mgr. Jan Hátle
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK